ΑρχικήG.D.P.R.

1. H <<εταιρεια>> δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου theskati.gr, τα οποία κοινοποιούνται στην <<εταιρεια>> από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών των υπηρεσιών της <<εταιρειας>> υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.H <<εταιρεια>> δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του δικτυακού τόπου theskati.gr.Η <<εταιρεια>> δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα.

2. H <<εταιρεια>> δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου theskati.gr.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
– Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η <<εταιρεια>> ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου theskati.gr έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή sms mms κλπ.
– Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την <<εταιρεια>> καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου theskati.gr Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την <<εταιρεια>> έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου theskati.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο theskati.gr.Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.
– Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο η <<εταιρεια>>. δεν φέρει, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου theskati.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.Τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες έχουν μέσα στα πλαίσια τη νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου 2474/1997 και Νόμου 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα.

​ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η <<εταιρεια>> συλλέγει προσωπικά δεδομένα
Όταν ο επισκέπτης / χρήστης αιτηθεί ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω των προωθητικών & διαφημιστικών προγραμμάτων της.
Όταν συμπληρώνετε αίτηση – φόρμα για να περιληφθείτε στον επαγγελματικό κατάλογο (π.χ. theskati), για σκοπούς επαλήθευσης καλούντος αριθμού και για λόγους χρέωσης.

© 2020 Theskati.gr
All Rights Reserved​​

Εγγραφή στο Newsletter

Είσοδος / Εγγραφή

Σύνδεση

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our πολιτική απορρήτου.

Already have account?

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

elGreek